Фотографија од полна месечина во Охрид го обиколи светот