Стеван Николоски – Германо последниот прилепски наланџија што сеуште со љубов изработува дрвени обувки