“Ова ли е бендот двојазичен што ќе ги забавува прилепчани за “условената” покана за НАТО??”

0

“Ова ли е бендот двојазичен што ќе ги забавува прилепчани за “условената” покана за НАТО??”