За три месеци прилепски “Тутунски Комбинат” остварил загуба од 47,5 милиони денари

Прилепската компанија Тутунски Комбинат АД Прилеп во првите три месеци од работењето во 2018 година остварил загуба од 47,5 милиони денари, објавено е во Билансот на успех истакнат на Македонската берза.

Загубата за истиот период минатата година изнесувала 58,4 милиони денари.

Целосниот Биланс на успех за периодот од 01.01. до 31.03.2018 година, погледнете го ТУКА