Освоил милиони и од шок си го заборавил сопственото име и презиме