Непозната сила го уривала покривот на мистериозен начин – Мистеријата за храмот “Св. Атанас” во Варош