Најмоќната билка од природата- најчесто ја уништуваме, а таа вреди многу за нашиот организам