Наместо скапи парфеми, ставате обична дрвена штипка на вентилацискиот отвор во колата