АМЕРИКА ГИ ОТВОРИ КАРТИТЕ: Не си заминуваме од Сирија додека не го исполниме ова !