KУД “Мирче Ацев” – Прилеп врши упис на нови членови

Културно уметничкото друштво “Мирче Ацев” од Прилеп, врши упис на нови членови.

Заинтересираните можат да се обратат секој понеделник, среда и петок од 18:30-21:30 часот, во Месната заедница Дом “Спиро Забрчанец”.

Teлефон за контакт: 077/725-743 (Славе)