(ФОТО) “Иновација во Прилеп: Закрпените дупки пониски од улицата??”

Иновативно крпење на улици во Прилеп!

Па сега што сакате за 10 месеци …. се’ да се смени?!

До в година цела ќе ја наполнат….