Прилепска фирма вработува! Отворени 10 работни места! Основна плата 100.000 денари!

Компанијата Друштво за производство, трговија и услуги ГРАБИТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп, објави оглас за вработување на 10 програмери (инженери на софтвер).

Според огласот кој е објавен на веб страната на Агенцијата за вработување основната плата изнесува 100.000 денари.

Огласот е објавен на 07.11.2018, а трае до 07.03.2019 година.