(ФОТО) Каков е тој “ќеиф” да запалиш контејнер полн со ѓубре?! – редовна појава во Прилеп