ФОТО:”Кукасти крстови и на Участакот! Не знаеме чиј затвор бил со Бугарскиот договор, тоа го знаат дабничани?!”