Tри нови училишта и целосни реконструкции во склоп на ООУ “Kруме Волнароски” во изминатите 12 години (ФОТО/ВИДЕО)