Meки перничиња за топло добредојде

0

4._Kosopsvenickata_Irena_Jakimoska_so___gostite

Компанијата Комфи Ангел продолжува да биде добар домаќин за учениците кои ја задоволуваат љубопитноста, но и дознаваат повеќе за  производствениот процес, од суров материјал до готов производ. Овој пат ги посетија група ученици од основното училиште “Добре Јованоски”. Тимот на Комфи Ангел им приреди топло добредојде и се погрижи да им го презентира работниот тек. По обиколката на компанијата, на учениците им беа доделени украсни перничиња.