Koга си број еден и знаеш да ги мотивираш работниците: За 10 години стаж, по една просечна плата!