228 полициски службеници ќе се вратат на работа во местата на живеење