21 И 22 ЈУЛИ СИТЕ ВО КРУШЕВО НА РАЗЛАДУВАЊЕ И НА КУЛТУРЕН ЗЕМЈОТРЕС – ВЕ ОЧЕКУВА ‘’КРУШЕВО БУДНО’’