Целосно подобрени воспитно-образовните услови во централното и подрачното училиште на ООУ “Кочо Рацин” (ВИДЕО/ФОТО)