ФОТО: Се заврши асфалтирањето на улицата „Митко Цветаноски“ во Прилеп