ФОТО: Еве какви флаери им се делат на мигрантите на Идомени