Спорт во детството – помал ризик од остеопороза во староста