Собирале пари за лекување на болната ќерка, па ги потрошиле на скапи часовници и луксуз