Се реализира водоводот во село Дреновци во прилепско, се гради и патот Дупјачани- Небрегово