СВЕЧЕНО ДОДЕЛЕНО НОВОТО ВОЗИЛО ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАД ВО ОПШТИНА КРИВОГАШТАНИ