Реномираната компанија БИМФООД ДОО ПРИЛЕП има потреба од работници