Регионални денови на културата

slika

Културна манифестација организирана, програмски уредена и координирана од Центарот за развој на Пелагониски плански регион и Мрежата за културен развој на Пелагонискиот регион.
Манифестацијата се реализира во рамките на проектот: “Развиено наследство, вектор на односи и основа за регионален идентитет” кој се имплементира во рамките на Програмата за децентрализирана соработка помеѓу регионот Нормандија и Република Македонија.