Продолжуваат градежните активности во општина Кривогаштани