Прилепската гимназија денес непрепознатлива: Бројни инвестиции во изминатите 12 години (ФОТО+ВИДЕО)

ВО СОУ ГИМНАЗИЈА „МИРЧЕ АЦЕВ“ ПРИЛЕП ВО ПЕРИОДОТ ОД 2005 ДО 2017 ГОД. РЕАЛИЗИРАНИ СЕ ИНВЕСТИЦИИ СО ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА
ОД СТРАНА НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА, ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА НА ОПШТИНА ПРИЛЕП, АГЕНЦИЈАТА ЗА МЛАДИ И СПОРТ НА Р.МАКЕДОНИЈА И ОД СОПСТВЕНИ СРЕТСТВА И ДОНАЦИИ.

Slide1

Реализирани се следните проекти:

Во училиштето денеска се одржа и пресконференција на која директорот на гимназијата Кире Николоски, лично ги презентираше реализираните проекти и ги пренесе идните планови и идните планирани инвестиции во прилепската гимназија.