Погледнете во својата дланка: Дали ја имате буквата М ?