Ова не го правете утре- што вели црквата за Свети Никола?