Ова е Прилеп! Ова е Пиво Фест! Организација, забава, море од луѓе! ЕДЕН Е ФЕСТИВАЛОТ!