Ноќен живот во Прилеп: The Gallery House Pub, Caffe Virus & Club Calypso – 24.12.2016