Ноќен живот во Прилеп – Caffe Virus, Corner Pub & Art Caffe – 07.05.2016