Новогодишни пакетчиња за социјално ранливите и згрижувачки семејства, како и за децата на бранителите