Никако не сушете алишта на радијатор – многу е опасно