Неделно утро…

Неделно утро:

Жената го зема бебето и почнува да му зборува:

Ах шо си ми ти сладок, се наспа, се најаде, си поигра, сега ќе се покакаш и пак ќе спијаш.

А мажот од WC дофрла:

Па шо ми е галје, недела е !