НАПРАВЕТЕ ГО НОВИОТ СУПЕР ЛЕК: За еден ден ја лекува кашлицата