Која е најниската температура измерена некогаш во Македонија?