Историја долга 55 години на едно место – Марјан Ѓорески: “Занаетот е наследство од татко ми, а син ми чекори по истиот пат”