Историја долга повеќе од 70 години. За клучарите од Прилеп не постои брава за која нема клуч