Интервју со Професорот Милан Јаковоски кој одлично ги споил географијата и параглајдингот, за формите на релјефот да ги гледа од една поинаква перспектива