• Импресум
 • Импресум
 • Импресум
 • Импресум
 • Импресум
 • Импресум
 • Импресум

Импресум

Импресум

 

Претседател:

 • Александар Георгиоски ([email protected])

Фотографија:

 • Андреј Ристески
 • Анастасија Бошкоска
 • Даниел Бошкоски

Технички уредници:

 • Борче Бојчески
 • Рубин Костоски

Информатичка поддршка:

 • Борче Бојчески