Извидниците од “Феникс” реализираа уште една успешна мисија: Израдуваа дечиња со пакетчиња и новогодишни украси