Затковски: Во 2016 година реализирани проекти во вредност од 2.800.000 евра