Дел од духот на стариот прилепски еснаф: Мајсторот кој повеќе од 30 години од лимот создава ремек дела