Градење на мостови за соживот преку квалитетен образовен процес: Речиси 7 милиони денари инвестиции во ООУ “Kирил и Методиј”