Голем дел од бегалците кои ја пробија границата, вртатени во Грција