Во Прилеп се одбележаа 120 години од раѓањето на Методија Шаторов Шарло